• Stefan Holm
  • stefan.holm@elisanet.fi
  • 044 282 2677

Byggtjänster

Nybyggen och saneringsarbete i Sibbo med omnejd

Vårt byggföretag är specialiserat på nybyggnation av egnahemshus och fritidshus. Vid sidan av nybyggen arbetar vi också med saneringsobjekt. Vi utför alltid vårt arbete omsorgsfullt och enligt avtalad tidtabell.

Vi utför allt arbete i anslutning till husbyggnad, som:

  • markbyggnad »
  • husets grund
  • vatten- och avloppssystem
  • elinstallation
  • VVS-arbete
  • Kistbryggor också för krävande förhållanden

Företag specialiserat på att bygga i skärgården

Tack vare vår mångsidiga maskinpark och vår pråm kan vi verka särskilt väl i skärgården. Med pråm går det behändigt att transportera byggutrustning och -material samt jordmaterial också till en byggplats i skärgården.

Ta kontakt »

Behöver du byggtjänster? Ta kontakt, så berättar vi mer.