Med pråm till skärgårdsbyggen i Sibbo

Arbete i skärgården kräver pråm

Vi arbetar ofta på byggplatser i skärgården. Vår pråm gör det möjligt att sjövägen behändigt transportera byggmaterial, utrustning och jordmaterial som sand, mull och krossten till byggplatsen.

En pråm kan angöra också grunda stränder

Vår pråm behöver inte mycket vatten, så vi kommer bra in också till grunda stränder. Lasten flyttar vi från stranden till arbetsplatsen antingen med fyrhjuling eller med frontlastare.

Pråmens tekniska data:

  • Längd 15 m
  • Bredd 6 m
  • Djup 1,2 m
  • Bärkraft: 15000 kg

Behöver du pråmtransport?

Ta kontakt, så berättar vi mer.